.
O to, jací byli naši předci, z jakých společenských poměrů pochází naše rodina, kam sahají naše kořeny a jakým historickým, kulturním a společenským vývojem prošel rodný dům či město, se lidé zajímají od nepaměti. 

"Nechte se námi vést v čase a prostoru a vydejte se na cestu plnou dobrodružství rodinné historie"

Genealogie

Genealogie je vědní obor (řec. génos, lat. genus = rod), který se zabývá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. 

Génos

Zabýváme se tvorbou rodokmenů na míru, pořádáním přednášek a genealogických kurzů. Ke každé zakázce přistupujeme odborně, individuálně a s nasazením pro maximální výsledek vědeckého bádání v historických pramenech.   .