AKTUALITY

  1. Historie povodní na Třeboňsku

  2. Přednáška se uskuteční 8. 10.  od 18:00 v klubu Horká vana v České ulici 7 v Českých Budějovicích

  3. Zhruba hodinová přednáška, kterou iniciovaly první, leč jak se později ukázalo zdaleka ne poslední, novodobé povodně na Třeboňsku v roce 2002, představuje tento přírodní fenomén v delším časovém horizontu od poloviny 16. století. Na základě jedinečných jihočeských archivních pramenů zároveň podrobně ukazuje, jak tyto přirozené děje vnímaly a jak se s nimi houževnatě, ale zároveň v pokoře, vyrovnávaly předešlé generace.

  4. Mluvené slovo je doprovázeno ilustracemi z dobových map a plánu třeboňské rybniční soustavy.