AKTUALITY

  1. Úvod přednášky bude věnován zpochybnění fenoménu české barokní krajiny jako umělého konstruktu. Skutečně se v baroku i mimo architekturu událo cosi tak zásadně revolučního, co trvale poznamenalo krajinný ráz a předurčilo jeho vývoj až do dnešní podoby? Byly změny v této době stejně převratné jako v období neolitu a vrcholného středověku nebo měly spíše charakter strukturální a kvantitativní než kvalitativní? Druhá část přednášky se zaměří na vztah, který si ke krajině vytvářeli její tehdejší obyvatelé. Pozornost se nezaměří na představitele společenské elity, jak bývá zvykem, ale na nejpočetnější část populace, na obyčejné prosté venkovany, kteří ve volné krajině trávili převážnou část dne bez ohledu na roční období. Co v krajině poutalo jejich pozornost a s jakými významy tato místa a předměty spojovali? Zanechali tito písma zpravidla neznalí lidé o svém vztahu k životnímu prostředí nějaká svědectví? Jak lze tedy obraz krajiny před třemi až čtyřmi sty lety a tím spíše vztah tehdejších lidí k ní (re)konstruovat?