HISTORIE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

I ony mají své osudy. Víte, z jaké doby pochází váš dům, a kdy se poprvé objevuje v písemných pramenech či na mapách? Víte, kdo a kdy v něm žili před vámi; jak jej zveleboval, nebo naopak kdy a proč dům chátral; kdy a jakými významnějšími rekonstrukcemi prošel? Jak se měnila jeho cena; jakými dluhy byl zatížen? Nesloužil dům nějakému dalšímu účelu, než jen k bydlení (např. jako škola, hospoda, krám apod.)? Se změnou vlastnictví domů (či dříve spíše jen jejich držby) přecházely zpravidla na nové majitele (držitele, případně i prosté obyvatele) také různé povinnosti. K domu, který nyní vlastníte, se ale možná váží i další zajímavé události a pověsti o nich. Podrobná historie domu může odhalit jejich věcné jádro.

Ukázka historie stavebního objektu: