PŘEDNÁŠKY A KURZY

PRO VEŘEJNOST

Pořádáme tématické přednášky a kurzy pro různé skupiny osob se zájmem o historii a genealogii. Skladba, rozsah a četnost společných setkání je individuální a závisí na probíraném tématu a zájmu veřejnosti.