PŘEPISY A PŘEKLADY

STARÝCH PÍSEMNOSTÍ

Objevili jste v rodinných písemnostech dokument ve starém písmu, kterému nerozumíte, a chtěli byste vědět, co vypovídá o vašich předcích či někdejších majitelích domu, v němž nyní bydlíte, nebo bydleli oni?

Ukázka historického textu: