RODOKMENY

Rodokmen odhalí, kde žili, čím se živili, jaký majetek měli vaši předci; napoví, podle čeho volili křestní jména svých dětí. I základní zjištěné informace mohou prozradit mnohé o původu vašeho příjmení, zdravotním stavu, vyznání a duchovních obzorech vašich předků.

Pro zahájení prací na rodokmenu je potřeba znát údaje o datu a místu narození výchozí osoby. Tyto údaje obsahují rodné (křestní), oddací, příp. úmrtní listy. Vyjít lze také z výučních listů, maturitních vysvědčení a vysokoškolských diplomů, nebo z listů domovské příslušnosti.

Po ukončení rodopisné práce obdržíte graf přímé linie rodu v k předem dohodnuté a průběžně konzultované podobě, soupis všech zjištěných osob s jejich základními životními údaji a dalšími zajímavostmi: údaji o povolání, mravopočestnosti, jména kmotrů, náboženská vyznání, příčiny úmrtí apod. U každého záznamu bude doplněn odkazem na uložení originálního pramene a digitální kopií zápisu. V případě zájmu je možné zasadit rodokmen do obecných kulturně historických souvislostí, které mohou osvětlit volbu povolání a partnerů, případné přesídlení, výběr křestních jmen, kmotrů a svatebních svědků. Rodokmen pak nabývá podoby rozsáhlejší rodinné kroniky.  

Výsledky lze výtvarně zpracovat do podoby slavnostních grafických listů nebo svázat do knižní vazby.

Ukázky rodokmenů: